Menu

"""Rent a event " " "

PopUp 4x3 polja–zakrivljen, s rasvjetom, 4,10 x 2,30 m, oslikan…... 2.380,00 kn PDV/event

                                        

COUNTER, promo pult, oslikan …………………………………………………..…. 750,00 kn PDV/event

                                        

PROMOTOR, promo-pult, oslikan………………………………………………..….. 500,00 kn PDV/event

                                               

RollUp 85 x 200 cm s digitalnim ispisom na ceradi ……………………………. 250,00 kn PDV/event

                                          

Easy Banner 100 x 200 cm s digitalnim ispisom na HTLF banneru ……… 300,00 kn PDV/event

                                          

Nagradni portal/Vrata sreće, oslikana po Vašoj želji……………………....10.000,00 kn PDV/event

                                          

Kolo sreće, oslikano po Vašoj želji …………………………………………..……….990,00 kn PDV/event

                                           

Pregradni stupić s izvlačnom trakom…………………………………………..100,00 kn/kom PDV/event

                                          

Event do 4 dana, uključen digitalni ispis, dostava, montaža i demontaža na području grada Zagreba.

Ispis ostaje korisniku osim na Promotoru, Vratima sreće i Kolu sreće (nije moguće skidanje bez oštećivanja ispisa).

Kombinacijom sistema za prezentaciju moguće je ostvariti i dodatne popuste ovisno o količini.

Ponovno iznajmljivanje sklopivih sistema sa postojećim ispisima je sa 50% nižom cijenom (za RollUp je potrebno dostaviti ispis prije eventa, kako bismo ga ponovo mogli ugraditi u sistem).

Za svaki sljedeći najam Vrata i Kola sreće, cijena je 20% niža.

Pregradni stupići nemaju popust.